Wudaće 12/2018

5 (Diana Hickec)
Z pjašću do swěta bić
6 Rozmołwa z Kevinom Zwarom
Stawizny mojich prjedownikow buchu za mnje studij za cyłe žiwjenje
10 (Ielyzaveta Waltherowa)
Wliw hórnistwa na kulturu a wuměłstwo w Donbasu
18 (Franc Šěn)
Prěnja serbska kniha, jeje slědy a wosudy
24 (Jens Buliš)
Pisał aby se žywił. Albin Moller – faraŕ bźez amta
29 RECENSIJE
29 (Chrysta Meškankowa)
Hódnotny folklorny program za mjezynarodne jewišćo
30 (Franc Šěn)
Thietmarowy swět. Merseburgski biskop pisa stawizny
33 MOZAIK
33 (Christina Kliemowa)
Dary do Serbskego muzeja Chóśebuz
34 (Ilona Bierlingowa)
Dary do Budyskeho Serbskeho muzeja
36 KULTURNE NOTICKI
39 CHRONIKA
39 POKIWY
40 (Jurij Koch)
Silwester
1 Titul
Jan Lorenc – Grid Diver, mantl, neoprenowy kawčuk, ručnje pomolowany, 2017