Wudaće 11/2018

5 (Bosćan Nawka)
Z powětra njehrabnjene
6 Rozmołwa z Pětšom Janašom
Z Kosykom dóstanje wopisowanje w serbskej literaturje filozofiski a začućowy pozadk
11 (Měrana Cušcyna)
Machot pokazowaka
12 (Měrana Cušcyna)
Nazyma
13 (Pětš Janaš)
Zhubjeny »Bog« w Mininych basnjach
16 (Bärbel Schubertowa)
Njeznaty muzikaliski dar Miny Witkojc
22 (Ingrid Hustetowa)
Mina a Omar a nachylnosć žywjenja
23 (Źilka)
Nad mutnym gatom
24 RECENSIJE
24 (Dušan Hajduk-Veljković)
Memories are made of this (kónc)
28 (Syman Pawlik)
»Trunowe skoki«
30 (Zdeněk Valenta)
Njeznate listowanje Bjarnata Krawca z čěskim hudźbnym wědomostnikom Dobroslavom Orelom
32 NAŠE ROWY
32 (Manfred Laduš)
Ludowa reja bě jeho žiwjenje
33 MOZAIK
33 (Philip D. Mierzwa)
Kónc za kašubsku etnofilologiju?
34 (Jana Šołćina)
Kongres slawistow w Běłohrodźe ze serbskim podźělom
34 (Franc Šěn)
Peter Handke dopomni na Kita Lorenca
35 KULTURNE NOTICKI
38 CHRONIKA
38 POKIWY
39 ROZBLAD
42 (Róža Domašcyna)
Chwalospěw na wočinjak
1 Titul
Iris Brankačkowa – hrjebja, wolij na płatnje, 2015/18, 90×120 cm