Wudaće 10/2018

5 (Měrćin Wjenk)
Marxowa mašina w 21. lětstotku
6 Rozmołwa z wobdźělnikami rězbarskeje dźěłarnički w Miłoćicach
Wuměłska wuměna a duch městnosće rězbarjow wabitej
11 (Wojciech Wochna)
Łužiska Dźiwica – bohowka lěsow
15 (Jakub Sokół)
Serbske pšašanje w pólskej nacionalistiskej publicistice
23 (Michał Donat)
Wjelk
25 RECENSIJE
25 (Claudia Lubkoll)
› Pišćelowy nyšpor z prapremjeru – »Daj nam měr«
26 (Claudia Lubkoll)
› Kralowna hudźby, kralowna wutrobow
28 (Dušan Hajduk-Veljković)
› Memories are made of this (3)
32 JUBILEJEJ
32 (Theresa Jacobsowa)
Postrow choreografej Jurajej Kubánce k dźewjećdźesaćinam
33 (Gerat Wornar)
Chrysta Meškankowa 80 lět
34 NAŠE ROWY
34 (Juro Mětšk)
Rozžohnowanje
35 MOZAIK
35 (Madlena Mičkec)
Mjezynarodna konferenca »Zetkanje z wjelkom: dynamika a přichod«
37 (Werner Měškank)
Blunjańska swajźba zaznała
37 KULTURNE NOTICKI
39 CHRONIKA
39 POKIWY
40 ROZBLAD
42 (Kito Lorenc)
Na piwo
1 Titul
Markus Herold - Raumschiff (Swětnišćowa łódź), 2018, zornowc, 280×70×80 cm, foto: Maćij Bulank