Wudaće 07-08/2018

5 (Hauke Bartels)
Z bytšyma wócyma dalej
6 Rozmołwa z organizatorami Nukstocka
Wulka swójba pod hesłom »Chaos a šmjatk«
10 (Marlena Nowak)
Basovišča a Nukstock. Móc kultury wotdeleka
14 (Franziska Kiedaisch)
Kulturelna diferenca w telewiziji (2). Kolektiwne symbole w němskorěčnych telewizijnych wusyłanjach wo Serbach
20 (Hync Rychtaŕ)
Mjena serbskeho pochada w Lipsku a jeho wokolinje
25 (Trudla Malinkowa)
Row Handrija Zejlerja we Łazu. Měnjate podoby wuznamneho serbskeho wopomnišća
32 (Justyna Michniuk)
Swójbe potajnstwa
33 HLADANJE
33 (Bernd Pittkunings)
Ten móžo wěcej ako na fidlach graś – ze žywjenja pěsnikarja
36 (Halina Pohončec)
Puć
38 RECENSIJE
38 (Chrysta Meškankowa)
Nócne fantazije w starych nowych murjach
39 (Chrysta Meškankowa)
»Wobkuzłaca klasika special« w Serbskim ludowym ansamblu
40 (Diana Hickec)
Načasny serbski krimi, kotryž přeswědči wosebje tež w detailach
43 (Bernd Pittkunings)
Nowa dolnoserbska publikacija »Zgubjone wěcy«
45 (Cyril Pjech)
Jurij Brězan – najwjetši serbski spisowaćel
47 (Dušan Hajduk-Veljković)
Memories are made of this (1)
51 NAŠ JUBILAR
51 (Sieghard Kozel)
Křesćanej Krawcej
53 MOZAIK
53 (Sara Mičkec)
Ludowe reje zboka jewišćow
54 (Werner Měškank)
Wendlandska pśechwatanka
55 KULTURNE NOTICKI
57 CHRONIKA
57 NOWE KNIHI
59 POKIWY
59 Swjatočnosć k powitanju noweho krajneho rady
ROZBLAD
1 Titul
Měrka Pawlikowa – Rjekojo (DADA), 2017, wolij a druhe na płatnje, 30×24 cm