Wudaće 06/2018

5 (Theresa Jacobsowa a Fabian Jacobs)
Stoj ta lipa
6 Rozmołwa z kuratorom dr. Mariusom Winzelerom
Chce čěske wuměłstwo a Starych mištrow hromadźe k nowemu formatej wjesć
12 (Mikławš Krawc)
Wšosokołske zlěty w Praze a Serbja
19 (Leoš Šatava)
»Nowi wužiwarjo« w konteksće mjeńšinowych rěčow a rewitalizaciskich prócowanjow w Europje
26 (Franziska Kiedaisch)
Kulturelna diferenca w telewiziji (1)
31 (Božena Hojerec)
Nóc
32 RECENSIJE
32 (Vladimíra Šatavová)
Zrałe mlóčowe symješka (horšć impresijow)
34 (Chrysta Meškankowa)
Hinc Roj swoju šestu sinfoniju předpołožił
35 (Bernd Pittkunings)
Ako młody, ako stary: pśeboksowaś se
37 MOZAIK
37 (Sara Mičkec)
Wo zetkanju medijow mjeńšinow
38 CHRONIKA
38 KULTURNE NOTICKI
40 POKIWY
42 (Hendrich Jordan)
Chwalba piwa
1 Hendrich Božidar Wjela – Ein Kuppelgrab am Ufer eines Baches, in den senkrecht ein Wasserfall zwischen Felsen herabstürzt, bei Tblissi, wokoło 1802, fijałkojte pjero, Reprodukcija: bpk/Hamburgska wuměłstwowa hala/Christoph Irrgang
Titul