Wudaće 04/2018

5 (Werner Měškank)
Co se změnja, co nic? Wóstańmy hynacej powědajuce
6 Rozmołwa z molerjom a fotografom Michaelom Kruschu
Chcych to widźane a dožiwjene sobu domoj přinjesć
12 (Tereza Hromádková)
Křižerske procesiony zwonka serbskeje Hornjeje Łužicy
19 (Lubina Malinkowa)
Ochranow a Serbja (1)
24 RECENSIJE
24 (Robert Lorenc)
› Europske slědźenje w Serbskim muzeju Budyšin
26 (Marija Suchec)
› Pjeć lětdźesatkow we wobrazowych wokomikach
28 (Frank Kosyk)
› Wušej sto pśiglědowarjow „pó serbskich slědach“ we Chóśebuzu
29 (Chrysta Meškankowa)
› Po slědach wupućowarjow z happyendom
31 NAŠA JUBILARKA
31 (Ludmila Budarjowa)
› „Łužicu mam stajnje w swojej wutrobje“ – Vladimíra Lebedová-Zmeškalová
32 MOZAIK
32 (Guido Budar)
› Hotowa keklija? – Njebjeski hród!
33 (Rejzka Delenkowa)
› Kupa fantazije
34 (Alexander Pólk)
› Přirunajo Baltikum a Łužicu: reformacija a jeje wuskutki na etniskosć
38 KULTURNE NOTICKI
39 CHRONIKA
39 POKIWY
40 ROZBLAD
40 › App za jejkawóskowanje
42 (Benjamin Nawka)
Mój Haslow
1 Karl Vouk – Passion Maria Saal/Gospa Sveta, 15. stacija »Auferstehung/Vstajenje« (zrowastanjenje), 2017, drohowocl/woclowy blach, 400×90 cm, foto: Ferdinand Neumüller
Titul