Wudaće 03/2018

5 (Marka Maćijowa)
… hódni wěčnoh wopomnjeća
6 Rozmołwa ze skupinu Ganes
Powěda so, zo ...
12 (Ulrike Kindl)
Mytiska krajina Ladinska
18 (Trudla Malinkowa)
Swědk serbskosće w Texasu z lěta 1866
23 (Źilka)
Do dešća glědaś
24 Rozmołwa z Róžu Domašcynej
Njejsu tehdy poprawom hinak začuwali hač my dźensa
27 RECENSIJI
27 (Lydija Maćijowa)
› Das Museum der Deutschen – Časowa jězba do přichoda
29 (Gregor Kliem)
› Jano špica lodoweje góry
31 MOZAIK
31 (Franc Šěn)
› Kito Lorenc w ramiku němskeje basniskeje tradicije
37 (Madlena Norbergowa)
› Marion Kwicojc – wustajeńca w Serbskem domje w Chóśebuzu
37 KULTURNE NOTICKI
39 CHRONIKA
39 POKIWY
40 ROZBLAD
42 (Handrij Zejler)
Piwny spěw
1 Gustav Willeit – GWAN, 2015, fotografija
Titul