Wudaće 02/2018

5 (Pětr Thiemann)
Naš literarny dorost
6 Mosty w jachlacym wětrje
– Rozmołwa z Benediktom Dyrlichom
10 (Měrko Šołta)
„Pěsnički hornich a delnich Łužiskich Serbow“ – Smolerjowe? (3)
14 (Měrćin Brycka)
Zazběh do moderny
21 (Judith Handrikec)
...?
22 (Clemens Bobka)
Žonje
24 HLADANJE
24 (Marlena Nowak)
› Pomjatk zakuzłany do kamjenja
26 RECENSIJE
26 (Bernd Pittkunings)
› Serbske spiwy z Błotow
28 (Rejza Šěnowa)
› „Hodowna stawizna“ po Charlesu Dickensu po 14 lětach znowa na serbskich jewišćach
30 (Claudia Lubkoll)
› „Přińdź, Knježe!“ – adwentny koncert z prapremjeru w Michałskej cyrkwi w Budyšinje
32 MOZAIK
32 (Zdeněk Valenta)
› Nowe dopóznaća k žiwjenju a slědźenju Adolfa Černeho
33 (Mikławš Krawc)
› Błótowska protyka Stog – Der Schober 2018
34 (Alena a Florian Brězan)
› Schadźowanka 2.0
35 (Viktor Zakar)
› Nowe impulsy k rewitalizaciji a dokumentaciji mjeńšinowych rěčow
36 CHRONIKA
36 KULTURNE NOTICKI
37 NOWEJ KNIZE
38 POKIWY
39 ROZBLAD
42 (Skupina Wusmuž)
Wusmuž
1 Eberhard Peters – o. T. (bj. t.), 2017, materialowy wobraz, 80×60 cm
Titul