Wudaće 01/2018

5 (Sara Mičkec)
Nowolětne přeća
6 Rozmołwa z čłonku telewizijneje rady ZDF Karin Haug
Čini wjeselo, jasne wěstosće zatřasć
11 (Měrko Šołta)
„Pěsnički hornich a delnich łužiskich Serbow“ – Smolerjowe (2)
18 DIGITALIZACIJA
20 HLADANJI
20 (Philip D. Mierzwa)
› Wjacore identity pola Kašubow: Žane Kašuby bjez Pólskeje a žana Pólska bjez Kašubow
25 (Chrysta Meškankowa)
› Zezjawnostnjenje projekta »musica nova sorabica«
26 RECENSIJE
26 (Claudia Lubkoll)
› Zwažliwe eksperimentelne předewzaće zetka so z cyrkwinskej tradiciju
27 (Bosćan Nawka)
› Tradicija? Eksperiment? Přichod!
29 (Barbara Koszela)
› Wo słowjanskim narodźe bjez kraja w Bytowskim muzeju
31 (Lubina Malinkowa)
› Słowjenjo – naši potajni prjedownicy
34 NAŠE ROWY
34 (Werner Sroka)
› Lubowar słowjanstwa zemrěł
35 MOZAIK
35 (Hartmut S. Leipner)
› Pókłady na płachśe - serbske filmowe derbstwo
36 KULTURNE NOTICKI
38 CHRONIKA
38 NOWEJ KNIZE
39 PŘIPIS
39 POKIWY
40 ROZBLAD
42 (Benedikt Dyrlich)
Kwasne woblizanki
1 zaškleńčna mólba, akryl, 60×80 cm
Titul
Beate Hornig - Pfauen (Pawaj), 2003,