Wudaće 11/2017

5 (Madlena Norberg)
Mój nejwažnjejšy jubilej
6 (Ingrid Hustetowa)
Ginkgo-bomy na mójej droze
7 Rozgrono z Marju Elikowskeju-Winkleroweju
Móžoš luźi jano wabiś, gaž se jich zajmam a pótrjebam pśiměrijoš
13 (Friedrich Pollack)
Duchowny pućrubar sorabistiki
16 (Hartmut S. Leipner)
Kśiwda a naźeja (1)
21 (Madlena Malinkec)
Simon Gast – kapłan a přełožowar w reformaciskim času
27 (Viktor Zakar)
Puzzle
28 RECENSIJI
28 (Leoš Šatava)
„Nichtó to za nas njesčini“: Młodostni etniskorěčnych mjeńšinow w přirunowanskim slědźenju
30 (Ivo Harák)
Serbske bajki za dźěći a dorosćenych
32 MOZAIK
32 (Alfons Wićaz)
Serbska lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy
34 (Torsten Mak)
Schadowanka w Dolnej Łužycy
36 KULTURNE NOTICKI
38 CHRONIKA
38 NOWEJ KNIZE
39 PŘIPIS
39 ROZBLAD
40 POKIWY
42 (Handrij Zejler)
Liška a synk
1 Dieter Zimmermann – Seidewinkler Bilderbogen (Zampern) / Židźinske wobrazowe listno (camprowanje), wurězk, 1993, wolij na płatnje, 130x215 cm, Muzej kraja Braniborska za moderne wuměłstwo Choćebuz a Frankfurt (Wódra), foto: Bernd Kuhnert
Titul