Wudaće 09/2017

5 (Alena Pawlikec)
Rom to rěka čłowjek
6 Rozmołwa z medijowej wuměłču Frauke Rahr
Wo slědźenju wo klišejach a wo zabyću
10 (Jakub Sokół)
Diskusije w času přewróta. Rozmyslowanja wo serbskim kraju 1989/1990
16 (Xabier Itçaina)
Rěčne mobilizowanje w Francoskej Baskiskej
22 (Ruth Mroskec)
Rozžohnowanje z protestantku. Pralěs něhdy a dźensa
25 HLADANJE
25 (Grit Lemke)
› Źo jo serbski kinowy film?
28 RECENSIJE
28 (Kito Kśižank)
› Małke swěty wósobowych mjenjow
30 (Bernd Pittkunings)
› Kniglicki za młodych starjejšych
33 (Rejza Šěnowa)
› Krajina města, drjeworězby, ćišna a krajiny
34 (Juro Mětšk)
› Nowa CD z instrumentalnej a wokalnej komornej hudźbu Jana Pawoła Nagela
36 (Feliks Brojer)
› »Podlěćo« w nowym šaće
38 KULTURNE NOTICKI
40 CHRONIKA
40 POKIWY
42 (Handrij Zejler)
Dub a kopřiwa
1 Frauke Rahr – o.T. (bjez titula), 2013, wurězk z widejoweje instalacije
Titul