Wudaće 07-08/2017

5 (Marcel Brauman)
Katolski njerěka poddany
6 Rozmołwa z Markusom Warasinom
Tajani prócuje so wo bliskosć k wobydlerjam
11 (Źilka)
Lěśna noc
12 (Sylwija Šěnowa)
nješwarnik
13 (Róža Domašcyna)
Wěste městno
14 (Měrćin Wjenk)
6150
16 (Gregor Kliem)
Keltiske slědy we Šotiskej
23 (Lubina Malinkowa)
Spominamy: Jan Awgust Měrćink. Serb. Misionar. Tołmačer.
27 (Jakub Sokół)
Diskusije w času přewróta. Serbski wokrjes jako narodno-etniske škitanišćo
32 (Jill-Francis Ketlicojc)
Mósty twariś. Pśikład towaristwa "Wila Deciusa" w Krakowje
36 (Nicole Dołowy-Rybińska)
Aktiwizm młodźiny rěčnych mjeńšinow Europy
42 HLADANJE
42 (Měrćin Brycka, Měrćin Bałcar)
› Mysle k wšědnemu a wosebitemu słowoskładej w serbšćinje
45 RECENSIJE
45 (Jan Krasni)
› Ивањске ноћи - Dyrlichowe basnje ze serbšćiny do serbišćiny
47 (Richard Bígl)
› Etymologiski słownik starosłowjanskeje rěče
49 (Feliks Brojer)
› Jónkrótna twórba wosebiteho žanra
51 (Chrysta Meškankowa)
› Literatura z wóčkom hudźbnikow
53 NA WOPOMINANJE
53 (Róža Domašcyna)
› Ćichi čłowjek je był
54 NAŠE ROWY
54 (Gerat Wornar)
› Dr. Zbigniew Gajewski njeboh
56 MOZAIK
56 (Sara Mičkec)
› Dalši přistup k hornjoserbšćinje
57 KULTURNE NOTICKI
58 CHRONIKA
58 NOWE KNIHI
59 ROZBLAD
60 POKIWY
62 (Handrij Zejler)
Móc a prawo
1 Jutta Mirtschin - Episode (Epizoda), 2017, wolij na płatnje, 70x50 cm
Titul