Wudaće 06/2017

5 (Leoš Šatava)
Barcelonske impresije
6 Rozmołwa z Reinhardom Royjom
Spytam stajnje, so z krutych strukturow wudobyć
11 (Marija Měrćinowa)
Serbski dom w Budyšinje. Mjez narodnej romantiku a wostrózbnjenjom
18 (Jeanne Toutous)
»Znowazjednoćenje« Bretanje jako rum za politiske jednanje
24 (Pětš Janaš)
»Ta lubosć njezajźo, gaž wóna wěrna jo«. Die Liebe höret nimmer auf. Fryco Rocha – 75 lět pód dernom
28 RECENSIJE
28 (Jörg Sperling)
› Slědy wobrazow
31 (Měrana Cušcyna)
› Premjera hry »Raketa«
32 (Michał Měrćink)
› Wo wodźe a łódźach
34 (Marka Maćijowa)
NAŠE ROWY - Nakładnik z ćěłom a dušu. Za Frankom Stübnerom
35 (Benjamin Nawka)
SERBJA W ŠWABSKEJ - Šesta stacija: grand finale
36 MOZAIK
36 (Dietrich Šołta)
› Jurja Brězanowe wójnske bolosće
37 (Rejzka Lipičec)
› Serbscy młodostni na slědach mjeńšin w južnej Europje
39 KULTURNE NOTICKI
40 CHRONIKA
40 POKIWY
41 NOWA KNIHA
42 (Handrij Zejler)
Swjatojanowy konik a žaba
1 Reinhard Roy – PO–1010 2012 90x160, 2012, papjera, papjerc a barba
Titul