Wudaće 03/2017

5 (Richard Bígl)
Serbski zakoń je słaby
6 Rozmołwa z Thomasom Kernom
Molar njeje superstar, ale rjemjeslnik
13 (Leoš Šatava)
Na slědach Wulkeje Morawy
17 (Emilija Němcec)
Přisłowa wo dobrych žonach w sociokulturnym konteksće 19. lětstotka
20 (Julian Nyča)
Ze swěta statistiki – Zajim za Serbow w interneće a jeho přičiny
23 (Šćěpan Ričel)
Jenož ty
24 RECENSIJE
24 (Robert Lorenc)
› Kak so posměwk do fotow dósta
26 (Chrysta Meškankowa)
› K wopominanju reformacije: Pjeć nowych twórbow serbskich komponistow
27 (Leńka Thomasowa)
› Z hudźbu mjez wutrobu a dušu do čorneho trjechili
29 HLADANJE
31 SERBJA W ŠWABSKEJ
32 NA WOPOMINANJE
33 MOZAIK
35 KULTURNE NOTICKI
36 CHRONIKA
37 PŘIPISAJ
39 POKIWY
41 ROZBLAD
42 (Handrij Zejler)
Zapowědźeny pohrjeb
1 dekern – Spreewald (Błóta), 2016, akryl na płatnje, 80x80 cm
Titul