Wudaće 01/2017

5 (Hartmut Leipner)
Re:
6 Rozmołwa z Martinom Normandom
Stworić wokolinu, kotraž spěchuje wužiwanje posłužbow w mjeńšinowej rěči
10 (Franc Šěn)
Meteor w Budyskej atmosferje – Měsačne Pismo 1790
18 RECENSIJE
18 (Stefan Amzoll)
› Gesta, wodych, kosmos
23 (Alexander Pólk)
› Mječ a tarč strony a serbski lud
26 SERBJA W ŠWABSKEJ
26 MOZAIK
37 KULTURNE NOTICKI
39 CHRONIKA
40 POKIWY
40 ROZBLAD
42 (Handrij Zejler)
Dźiwna konferenca
1 Sebastian Hosu - PlayGround series (serija hrajkanišćo), 2014, wolij na płatnje, 186 x 200 cm
Titul