Wudaće 12/2016

2 Sara Mičkec
Mały a wulki serbski swět
3 Rozmołwa z wuhotowarku kostimow Anne-Sophie Lohmann
Narodnu drastu njemóžeš z kostimom přirunać
7 Stephanie Bierholdt
Slepjanske kantorki a jich woznam za Slepjansku hudźbnu folkloru
13 Dorothea Šołćina
Móst z třomi wjelbami
14 Jean-Rémi Carbonneau
Što činić z rewitalizaciju serbšćiny? – Pohlady do Španiskeje a Kanady
21 Jill-Francis Ketlicojc (Źilka)
Tebje
22 Recensije
– Wo etnijach bjez stata
24 – Mója japańska kaseta a serbske digitalne medije
28 – Krimi «Do dźěła zdar!» – ... a na kóncu steji prašenje
30 Z narěče dr. Roberta Böhmera na swjedźenskim zarjadowanju Lěwicy składnostnje 100. narodnin Jurja Brězana 16. junija 2016
Dokumentowane
34 Chronika
34 Kulturne noticki
36 Nowe knihi
38 Pokiwy
38 Postrow serbski ze zańdźenosće