Wudaće 09/2006

321 Šula a dom
Měrko Šmit, šulski nawoda serbskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ w Chrósćicach
322 ä w tastaturje zatłusnje; nowostka słownika
Basni: Měrana Cušcyna, basnica w Budyšinje
324 Mjezyhra
Lubina Hajduk-Veljkovićowa, spisowaćelka a přełožerka w Lipsku, www.lubina-hajdukowa.de; Dušan Hajduk-Veljković, přełožer a lektor serbišćiny a chorwatšćiny w Lipsku
329 „Złoty palc“ – komedija z našeho časa
Jurij Koch, spisowaćel, publicist w Choćebuzu
331 Serbski prócowar Michał Róla
Jiři Mudra, publicist w Praze
334 Agrarne problemy w serbskich narodnych programach (2. dźěl)
Prof. dr. Měrćin Kasper, stawiznar w Budyšinje
336 „Hižo jako dźěćo sym rady spěwał“
Interview ze Stefanom Nowakom je wjedła J.-M. Čornakec
339 Hladanja
– Wo „Podlěću“ w lěću
Zbigniew Kościów, muzikolog w Opolu
340 Recensije
– Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče
Prof. dr. Edward Wornar, nawoda Instituta za sorabistiku na Lipsčan uniwersiće
– Istorija slavjanovedenija v Rossii v XIX veke
Prof. dr. Měrćin Kasper
– „Łužiske wiki“ – rejwanska gala SLA
Theresa Lorencec, doktorandka w Serbskim instituće w Budyšinje
– Oratorij „Podlěćo“
Chrysta Meškankowa, publicistka w Budyšinje
346 Mozaik
350 Chronika a Kulturne noticki
353 Naši jubilarojo
– Prof. Ljudmila Pawlowna Laptewa
– Manfred Laduš
355 Naše rowy
– Steffen Lange
357 Na wopominanje
– Dr. Pawoł Völkel
– Dr. Jan Petr