Wudaće 11/2016

2 Dušan Šołta
Njehórš so přez ćmu – zaswěć swěčku
3 Wojciech Wochna
Zwada wo Radegasta – Atributy Radegasta z wida wuměłskich mytologow
8 Měrćin Wjenk
„Nadźija je bjezhódna, dołhož zwosta[nje] bjez skutka“ – 15 lět DeyziDoxs
13 DeyziDoxs
Hanka
14 Jean-Rémi Carbonneau
Duch časa wotewrjenosće w Němskej? – Wotstorčenje město narunanje w politiskej praksy k škitej serbšćiny
19 Fryco Libo
Spomnjeśe
20 Malina
te tam – ja how
21 Julija Šmidtojc
„Lyrika jo rěc, domolowana do duše“
22 Mikławš Krawc
K stawiznam Sokołskich Listow
27 Listowanje
30 Recensiji
– Wokrejs Sprjewja-Nysa a jogo serbska kulturna historija
– Druhi dźěl korespondency mjez Adolfom Černým a Arnoštom Muku
34 Mozaik
35 Chronika
36 Kulturne noticki
36 Dokumentowane
– Lawdacija lawreatce Myta Zejlerja, dr. Irenje Šěrakowej
38 Pokiwy
39 Postrow serbski ze zańdźenosće