Wudaće 09/2016

2 Kristin Heelemanec
Wjace hač sportowa wuměna
3 Rozmołwa z korutanskim architektom a tworjacym wuměłcom Karlom Voukom
Stawa so, zo namakaš sebje samoho w druhim konteksće lěpje hač doma
7 Trudla Malinkowa
Jan Arnošt Smoler a jeho potomnicy
14 Listowanje
18 Na wopominanje
– 70 lět Domowina w Dolnej Łužycy
21 Naš jubilar
– Jurij Koch
22 Naše rowy
– Dirigent Lutz Michlenz serbsku načasnu hudźbu spěchował
23 Mozaik
– Jubilejny koncert Zwězka serbskich spiwarskich towaristwow w Chóśebuzu
– Rockowy oratorij "Wětrnik a časy"
– 38. Mjezynarodny swjedźeń serbskeje poezije
– K jubilejoju staroserbsku wójnarsku pěseń
– Druga sakska slawiniada
33 Chronika
33 Kulturne noticki
35 Naša rěč
– Sprócniwi bywaju sprócniši njesprócnych
36 Připisaj
– Jurij Brězan ma jasnu wotmołwu - Připis Wórše Šołćic
– Připis Cyrila Pjecha k přinoškej Stanislava Tomčíka "Z casowym generatorom pěśźaset lět do zachadnosći (Rozhlad 7/8, 2016)
38 Pokiwy
39 Postrow serbski ze zańdźenosće
– Postrow wot žnjow a kermušow