Wudaće 07-08/2015

2 ... ako raj?
Hartmut Leipner
3 Rozmołwa z předsydku chóra Lipa a socialnej dźěłaćerku Rěčneho centruma WITAJ Francisku Zopic
Chóry su njedźělomny segment serbskeje kultury
6 Moja maćerna rěč
Beno Budar
8 Narodne akcenty we wólbnym wabjenju serbskich kandidatow za krajny sejm
Jakub Sokół
17 Pyšpot procha
Jill-Francis Ketlicojc (Źilka)
18 Modernizacija a migracija w serbskej holi
Edmund Pjech
27 Wliw čěskeho protestantizma na ewangelskich Serbow we 18. lětstotku
Lubina Malinkowa
35 Rozmołwa z pólskej sorabistku Ewu Siatkowskej
W minjenym času je nowe powołanje nastało: Serb
39 Recensije
– Europa erlesen: „Lausitz – Łužica - Łužyca“
– Berlinska dróha – Hudźbne a zwukowe eksperimenty
– Dolnoserbski sekstet
– Bórkowska nóc z nowej jewišćowej twórbu „Přerada“
– Wódny muž a druhe stawiznički wot Ingrid Hustetoweje za čěskich čitarjow
50 Hladanja
52 Mozaik
53 Jubilejej
59 Naš jubilar
60 Připisaj
61 Rozhlad swjeći
61 Chronika
61 Kulturne noticki
62 Pokiwy
62 Łužiske muzeje