Wudaće 12/2014

2 Donowolětna kolaža
Viktor Zakar
3 Rozmołwa z Janom Krasnym, komunikaciskim wědomostnikom na Běłohródskej uniwersiće w Serbiskej
Wo Serbach wěm hižo wot dźěćatstwa
5 Aromunojo (Walachojo) w makedonskim měsće Kruševje
Filip Blagaduša
10 Rěka
Měto Kjarcmaŕ
11 Mjazy 90 eksemplarami a nakładom 90 000 Pśed 15 lětami prědne „Serske łopjeno“ wujšło: cełkowny nakład połtśeśa miliona!
Werner Měškank
15 drapa pomjatka
Měrana Cušcyna
16 Powójnske prózdniny w Pólskej
Mikławš Krawc
19 Lubosć
Měto Kjarcmaŕ
20 Čěska monografija wo wuwiću serbskeje deklinacije a komparacije
Recensije
Časowe pućowanje do swójskeje zańdźenosće
Duet, duel a dual w napjatosći rěčow
Recensija k CD „Serbsce lochko“
28 Jubileje
34 Mozaik
36 Chronika
36 Kulturne noticki
37 Nowa kniha
38 Pokiwy
39 Łužiske muzeje