Wudaće 06/2006

201 Jakob Tholund a my Serby
Horst Adam, publicist w Choćebuzu
202 Liberalna demokratija a Serbja
Dr. Měrćin Wałda, wědomostny sobudźěłaćer w SI w Budyšinje
206 Frazeologija w bibliji z lěta 1728 w přirunowanju
z pólšćinu a čěšćinu
Dr. Renata Bura, rěčespytnica na uniwersiće w Krakowje
210 Sakske wjerchowske šule a Serbja
Dr. Jens Buliš, farar w Smělnej, Póckowach a Zemicach-Tumicach
213 „Wuznawam so k swojim korjenjam“
Interview z Ulrichom Pogodu je wjedła Jěwa-Marja Čornakec
216 Wukrajne wothłosy k literarnemu skutkowanju
Jurja Brězana składnostnje jeho 90. posmjertnych narodnin
222 Recensije
– „Die Einladung“
Prof. dr. Gregory H. Wolf, profesor za literaturu a wuměłstwo na uniwersiće St. Louis, USA
– „Die Jungfrau, die nicht ins Bett wollte“
Rajner Janec, pedagoga n.w., publicist w Budyšinje
– „Anka, Jonas a 7 bajankow“
Tatjana Jewsejenko, doktorandka w Lipsku
– „Ortstafelkonflikt in Kärnten“
Dr. Ludwig Ela, wědomostny sobudźěłaćer w SI w Budyšinje
228 Chronika a Kulturne noticki
234 Z towarstwow: Maćica Serbska
235 Naš jubilar
– Manfred Starosta
237 Na wopominanje
– Michał Frencel
– Prof. Henryk Ułaszyn