Machot pokazowaka

MĚRANA CUŠCYNA

wčera počach dwělować
hač stary časnik so znjese
z nowej mólbu na sćěnje
ručež připołdniše słónco do wokna hlada
swětło po wobrazu pućuje
swěća so načerwjeń hałuzy
ćople w nahej zymičce
stupa kurjawa do rozpušćenja
běži woda k njebju
blědomódrje kaž škleńčany časnik

dźensa pokazowak machota
na městnje bjezradny
ma-li časnik dušu
njech dale tikota
za štomy sćinowe