Bajka śi zwabijo

Jill-Francis Ketlicojc (Źilka)

Změrki su padali
Ta kurjawa se gusći
Žeden tśik, žeden pik njej niźi
Samotny drogowaŕ
pśi brjoze jazora
wiźi naraz stupnicu do njebja:

We njebju jo kupa
Tam se kněžy sonina
A jeje grod jo połny knigliskow
Zastup a drogowaj
pśez toś ten pyšny raj
How su te wrota do swěta bajkow!

Ja som ta bajka, ak śi wuwjeźo
Sonina, ako śi zaguslujo
Som jadna zagroda połna źiwow
Spicy plon na swójom pókłaźe
Lětajuca łoź na horiconśe
Som źowka slobranego mjaseca
Nimjer cowajuca wutšoba

Ja som ta lichota
Ja som ten puś ku gwězdam
Som wšo, cogož se póžedaš
Bajki śi słušaju
A ty słušaš bajkam
Słuchaj jan: juž wódny muž na flejtu zagrajo!

Wěŕ mě, to njej śěžko
Bajka śi zwabijo
Stakim źi sobu, wótlětaj ze mnu
Ta reja błudnikow,
Gódańko pśezpołdnice
To wšykno a wěcej caka južo na tebje!

Ja som ta bajka, ak śi wuwjeźo
Sonina, ako śi zaguslujo
Som jadna zagroda połna źiwow
Spicy plon na swójom pókłaźe
Lětajuca łoź na horiconśe
Som źowka slobranego mjaseca
Nimjer cowajuca wutšoba

"Bajka śi zwabijo" jo mócnje inspirěrowane wót spiwa "Storytime" finskeje kupki Nightwish. Pśełožk njejo, ale samostatny tekst, kenž pak dajo se – zajmny fakt! – ako serbski alternatiwny tekst k melodiji Nightwishowego spiwa spiwaś.